Välkommen | Introduktion till spelet | Poäng | Galleri

Presentation av TekGuide

Presentation av TekGuide

Upphovsmakare

Tekniska museet

TekGuide är Tekniska museets mobilguidning som introducerar dig till utvecklingen av den finländska industrin, berättelser om innovationer och historier av samtida människor.  På guidningen får du bland annat höra vilka anvisningar som gavs om järntillverkning på 1700-talet och hur fettceller numera kan odlas till käkben i patientens mage.

Guiden vägleder genom den runda hallen på nedre våningen och de fyra utställningarna: Kemi hela livet, Från malm till metall, Från metall till produkt och Allt möjligt av trä. Varje utställning granskar teknikens historia utifrån fyra olika föremål och tidsperioder.

  • Före 1860-talet: den förindustriella tiden
  • Övergången mellan 1800- och 1900-talet: den industriella revolutionens början
  • 1950-talet: återuppbyggnad och konsumtionsökning
  • 2000-talet: de nya innovationernas tid

Ta Tekniska museets tidsresa – på egen hand eller med ditt par. Låna en guidningsmobil i biljettluckan.

  • Längd ca 1 h.

Gör en djupdykning i berättelser om industrialisering!

Kemi hela livet
Kemi hela livet

Vet du vad som tillverkades i Finlands första läkemedelsfabrik? Och vad fick barn att ivrigt samla in papper när mor- och farföräldrarna var unga? Utställningen Kemi hela livet tar molekylerna till vardaglig nivå. Färgburken, ett tryck på inhalatorn eller en gammal oljepump avslöjar vilka alla vardagliga sysslor som har med kemi att göra och hurdana historier eller människor som finns bakom de kemiska formlerna.

Från malm till metall
Från malm till metall

Metall är ett ovärderligt råämne idag: du använder varje dag fordon, bestick, elektronik och tiotals andra produkter, i vars tillverkning man använt metaller. Var kommer all denna metall ifrån och vart tar den vägen sedan? I utställningen Från malm till metall lyfts malmen upp på markytan ur gruvan, omvandlas till bruksmetall i brukets masugnar och smedjor, hamnar i slutet av sin livscykel på en skrotningsanläggning och därifrån via separationsprocesser åter i användning.

Från metall till produkt
Från metall till produkt

Kryssningsfartyg, pappersmaskiner, Abloylås, Rapalas drag … Metallindustrin har långa traditioner i Finland. Förr i tiden tillverkade byns smed i sin smedja allt från yxegg till skäror, idag representerar produkterna från den finländska metallindustrin ansedd toppkompetens som duger även för de mest kräsna kunderna ute i världen. Utställningen Från metall till produkt belyser metallens industriella historia: i en gammal Valmet-traktor sammanfattas kärnan i modernt innovationstänkande.

Allt möjligt av trä
Allt möjligt av trä

Ute i världen fanns redan tidigt efterfrågan på päls, tjära och virke från Finland. Och visst lärde man sig så småningom även att förädla trä till papper. Utställningen Allt möjligt av trä berättar om virke och skog – Finlands naturtillgångar och deras inverkan på den finländska mentaliteten. På utställningen väcks minnen till liv av bland annat den traditionellt timrade knuten på ett timmerhus, Tampellas imponerande fickslipmaskin och ramsågen som spelade en viktig roll i sågindustrins utveckling.

Copyright © 2011–2014 Tekniska museet, Sanna Laakkonen och spelare