Välkommen | Introduktion till spelet | Poäng | Galleri

Upphovsmakare

Presentation av TekGuide

Upphovsmakare

Tekniska museet

Ubium Oy

Teemu Laine

Inspirerad av det distansarbete som möjliggörs av internet har Teemu under projektets gång sökt inspiration bland annat från Afrika och Östasien. Utöver kodning av programplattformen och webbsidornas dynamiska delar har Teemu deltagit i projektmöten, uppdateringar av innehåll och testtillfällen. Förutom att pyssla med bitar har Teemu i egenskap av nörd med forskarinstinkt alltid i baktankarna att modifiera även triviala saker och fenomen till komplicerade forskningsproblem.

Mikko Vinni

"Oj vilken lång dag det har varit", tänkte Mikko naivt när han såg att klockan redan var 11 på kvällen och han planerade att arbeta med TekGame-projektet. Om sanningen ska fram var det här inte första gången—han hade redan många gånger forskat när de mer högljudda sover. Under det här projektets gång har han försökt att bemästra alla de krafter som strävar efter att störa teknologins funktion, lyssnat på idéer och i hemlighet önskat att inte en endaste myra längre skulle krypa genom mobilens skärm.

Carolina Islas Sedano

Ända sedan hon började få sanslöst bra idéer under sin barndom i Mexico, har Carolina velat använda teknologi på ett vettigt sätt. Hon har saknat ett sätt att dela med sig av kunskap och färdigheter för att tränga igenom den okunnighet som separerar vänner och olika kunskapsgrenar. Kort efter att hon hade kommit till Finland på det här årtusendet började Carolina tillsammans med gänget på Tekniska museet grunna på en idé som senare skulle utvecklas till TekGame (och TekGuide). Alldeles snart kommer den här idén att hjälpa oss att bekanta oss med en fantastisk kombination av vår värld och den globala idérymden på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.


Sanna Laakkonen

Sanna kom med i projektet när det blev dags att fundera på hur TekGame och TekGuide ska se ut och vilka visuella faktorer som ska bidra till användningen och förståelsen. Vid Sannas skrivbord fick karaktärerna ingenjören Iina och kreativitetsutbildaren Aimo sin synliga form, data strukturerades grafiskt samt kreativitets- och informationsbegreppen och olika uppgiftstyper kodades till färger och symboler.

Tekniska museet

Leenu Juurola

Leenu är projektets kreativa motor som håller i alla trådarna. Ibland i knutar av olika storlek, men alltid i rätt riktning. Leenu gjorde grundläggande arbete inom efterforskning av bildmaterial, textproduktion och det omfattande ämnesområdet för kreativitetsfrågorna. Uppgiftsinnehållet i TekGame strålar av Leenus briljanta pedagogiska helhetstänkande och den tid som har offrats på internetbaserade personlighetstester.

Marianna Karttunen

Marianna är kulturforskare med inriktning på vardagshistoria och har koncentrerat sig på berättelserna, ljudeffekterna och arkivbildsmaterialet i TekGuide. I egenskap av inbitet språkrör för motståndsrörelsen mot teknologi och en person som för principens skull ifrågasätter alla verktyg som används försökte hon med sina morranden under mötena återföra planerna från astralplanet till jordytan. Under arbetets gång upptäckte Marianna emellertid att hon blev en aning påverkad av tilltron till den moderna tekniken: "Nog tycker jag ju på sätt och vis om den. Men BARA så länge den fungerar!"

Riina Linna

Riina är glädjespridaren i teamet för innehållsproduktion: en skrattande humanist, som i hemlighet är en ingenjör innerst inne. TekGuides ramberättelse lutar sig mot Riinas stadiga kunskapsgrund och hennes visuella blick har utnyttjats i många av de bilder som har tagits av museets utställningar. Riina har också sitt finger med i översättningen av spelet: i språkversionerna satsade man trots allt den här gången på engelska i stället för bengali...


TekGame-spelet har skapats med stöd av undervisnings- och kulturministeriet.

OKM
Copyright © 2011–2014 Tekniska museet, Sanna Laakkonen och spelare